bet36体育在线_点击进入~

图片

Софтуер

BI тенденциите отвътре

Иван Гайдаров

С продължаващата дигитализация на бизнеса наличието на данни и инструменти за работа с тях става от критично значение за компаниите

В миналия брой представихме основните тенденции в развитието на бизнес анализите (BI) и нивата на тяхната популярност сред глобалния бизнес, поместени в едно от най-големите изследвания на сектора BI Trend Monitor 2020 на BARC (Business Application Research Center). Резултатите недвусмислено показват, че качеството на данните, достъпът до тях и доброто им управление са водещи за организациите заедно с налагането на култура, базирана на данни.

Много от посочените в анализа категории обаче включват в себе си множество значително по-непознати аспекти. Затова и от BARC дават по-разширената си визия за всяка от тях с оглед на по-всеобхватното разбиране на заложените тенденции, както и няколко съвета в сферата на бизнес анализите.

Master Data/DataQuality Management

"Значението на тази категория може да се обясни много лесно - хората могат да взимат правилни решения единствено ако те са основани на верни данни. Процесите по взимане на решения и оперативните действия зависят от надеждните данни. В същото време през своите механизми за агрегиране BI докладите и анализите могат да помогнат за разкриване на проблеми с определени масиви", обясняват от BARC.

Според специалистите целта на управлението на качеството на данните е да се съберат и обвържат основни за бизнеса данни, като например такива за клиенти, доставчици и продукти, идващи от множество различни системи. "Освен с основна ERP система много компании работят и с други CRM или SCM платформи, използват уеб услуги или се нуждаят от сливане на системи след корпоративни обединявания или заради повишаване на ефективността на сътрудничество", обясняват анализаторите и цитират вече налични доказателства за концепции, свързани с повишаването на качеството на данните при интеграция на инструменти от типа "Цикъл на качеството на данните" (Data Quality Cycle), които вече са налични в множество BI платформи.

"Критичните фактори за устойчивото наличие на данни с високо качество са определени роли и отговорности, процесите за осигуряване на качество и непрекъснатият мониторинг на качеството на данните на компанията", изброяват от BARC.

Data Discovery/Visualization

Според определението на BARC "откриването на данни е процес, управляван от бизнес потребителите, при който се търсят определени модели и различия в силози с информация".

"За ефикасното и ефективното идентифициране на модели и отклонения са необходими поне три функционални области. Бизнес потребителите трябва да бъдат добре оборудвани с инструменти за подготовка на данните за свързване към широк спектър от източници. След това те трябва да се изчистят, обогатят и оформят за публикуване в набори за анализи. Тези набори от данни се изследват чрез визуализации или се пресяват чрез усъвършенстван анализ за надеждно идентифициране на съответните модели", обясняват от Business Application Research Center.

Към днешна дата подобни модели се използват основно за повишаване на ефективността и качеството, но с навлизането на изкуствения интелект и машинното обучение те все по-често ще бъдат насочени към подобряване на управлението и автоматизацията.

Data-Driven Culture

Културата, основана на данни, в контекста на една компания означава, че всички нейни решения и процеси са базирани на използването на данни.

"Една от най-големите промени в днешния бизнес свят е трансформацията от изолирано използване на данни на проектен принцип до изцяло управлявано от данни предприятие. Това обхваща базови параметри като приходи или печалба, но също така е резултат от модерни модели за анализ. Освен това както количествените, така и качествените данни могат да бъдат използвани в подкрепа на процеса на вземане на решения", обръщат внимание от BARC.

Основната роля на въвеждането на култура, базирана на данни, е решенията, следствие от широк и възможно най-обстоен анализ на информация, да заместят тези на мениджърите, върху които често влияят и други фактори, казват още анализаторите, добавяйки: "Целта е да се използва пълноценно потенциалът на компанията чрез вземане на по-успешни решения, по-ефективни инициативи и по-ярки конкурентни предимства."

Въпреки това културата, базирана на данни, не е просто работа с числа. Основен фокус на трансформацията пада и върху подобряването на уменията за интерпретация на данни и критичното мислене в организацията.

Data Governance

Управлението на данните се фокусира върху данните във всички системи, които генерират такива, за разлика от управлението на BI например, което се фокусира върху подготовката и представянето на данни за системите за управление на бизнеса.

"Тъй като бизнес и техническите отговорности традиционно се покриват на системно ниво, този всеобхватен поглед върху данните трябва да бъде специално разгледан, за предпочитане от централизиран екип в организацията. Това гарантира по-широко мислене по отношение на знанието, организацията и технологиите. Управлението на данните е необходимо като механизъм за управление на цялостната стратегия за работата с данни в организацията", обясняват от BARC, като допълват, че самата стратегия описва използването на данни във всички бизнес процеси за насърчаване на ефективността и иновациите.

С продължаващата дигитализация на бизнеса наличието на данни и инструменти за работа с тях става от критично значение за компаниите. Не сме далеч от момента, в който това ще направи бизнес анализите и управлението на данни ключово конкурентно предимство във всеки икономически сектор. Затова от BARC съветват компаниите: "Започнете с пилотни проекти, които могат да покажат стойността на новите подходи към BI и работата с данни. Ако е възможно, опитайте да включите в пилотите случаи в различни отдели и процеси. Освен това налагането на няколко тенденции едновременно в комбинираните инициативи може да бъде полезно."

Но анализаторите обръщат внимание също така, че технологичният аспект е само част от успешното налагане на културата, базирана на данни, тъй като тя е пряко свързана с отношението на служителите.

"Започнете да обучавате своя наличен персонал, докато търсите хора с добри аналитични познания на пазара на труда. Новите технологии и приложения изискват специфични ресурси и ноу-хау, а успехът на дигитализацията зависи от откритостта и възможността културата да обхваща все повече случаи на използване на данни и анализи", обобщават от BARC.

X