bet36体育在线_点击进入~

图片

Проекти

Все по-трудно става да се определят ИТ приоритетите за 2021

Мария Динкова

bet36体育在线 продължава да бъде предизвикателство за компаниите по света, а това на свой ред води до затруднено определяне на ИТ приоритетите за следващата година, показва нов доклад от Snow Software, пише ITProPortal.

Според данните от проучването, проведено между 1000 ИТ лидери и 3000 служители в Германия, Обединеното кралство, САЩ и Австралия, основните приоритети за ИТ екипите тази година са били: имплементирането на нови технологии, намаляването на рисковете пред сигурността и понижаването на ИТ разходите. Същевременно сред най-често споменаваните трудности са: управление на заплахите, внедряването на новите решения и поддръжката на служителите, работещи отдалечено.

Освен това докладът разкрива, че способността да се разбират и управляват всички технологични ресурси е ключова за постигането на устойчивост и растеж. Мнозинството от организациите с подобни възможности са изразили увереност, че могат да оцелеят в настоящите обстоятелства и да останат стратегически фокусирани върху иновациите.

Въпреки това много малко компании успяват да покрият тези условия - само 14%, се посочва в изследването. Тази малка група "изпреварва" конкуренцията при дигиталната трансформация, гарантира по-висока сигурност и постига по-голям контрол на разходи.

Докладът също показва, че фирмите ще трябва да подобрят своето представяне през следващите месеци и години, тъй като управлението на технологиите става все по-сложно. Същевременно при намаляването на бюджетите за 2021 ИТ лидерите ще трябва да "покажат стойността на своите инвестиции".

"ИТ екипите по света трябва да се справят с необикновени предизвикателства тази година заради влиянието на bet36体育在线", коментират експертите от Snow.

Според тях сложността, риска и бюджетните притеснения, с които ИТ отделите традиционно се сблъскват, тази година са още по-сериозни, а ускорената дигитална трансформация и миграцията в облака носият нови трудности. Затова повече от всякога ИТ лидерите трябва да бъдат в позиция бързо да се адаптират към тези макротенденции, като същевременно дефинират своите основни технологични приоритети за 2021.


Въпреки това много малко компании успяват да покрият тези условия - само 14%, се посочва в изследването. Тази малка група "изпреварва" конкуренцията при дигиталната трансформация, осигурява намален риск и контролирани разходи.

Докладът също показва, че фирмите ще трябва да подобрят своето представяне през следващите месеци и години, тъй като управлението на технологиите става все по-сложно. Същевременно при намаляването на бюджетите за 2021 ИТ лидерите ще трябва да "покажат стойността на своите инвестиции".

"ИТ екипите по света трябва да се справят с необикновени предизвикателства тази година заради влиянието на bet36体育在线", коментират експертите от Snow.

Сложността, риска и бюджетните притеснения, с които ИТ отделите традиционно се сблъскват, тази година за изострени и бързото ускорение на дигиталната трансформация и миграцията в облака носи нови ттрудности. Повече от всякога ИТ лидерите трябва да бъдат в позиция бъррзо да се адаптират към тези макро тенденции, докато дефинират своите основни технологични приоритети през 2021.

X