bet36体育在线_点击进入~

图片

Проекти

CAD решение гарантира високото качество на продуктите

Мария Динкова

Von Arx Bulgaria внедрява Solid Edge за всички работни станции в своето звено по проучване и разработка (R&D)

Високото качество на продуктите е един от основните фактори за успеха при компаниите в производствения сектор. Именно и затова си струва да се вложат средства и време с цел максимално подобряване на възможностите. Днес това неминуемо включва и интегрирането на софтуер, който да улесни процесите и да предостави повече функционалности в ръцете на служителите. Като един от световните лидери в производството и развоя на машини за повърхностна обработка Von Arx Bulgaria решават да насочат своите усилия именно в тази посока.

В тази връзка компанията стартира проект по внедряването на програмния продукт за 3D проектиране Solid Edge за всички работни станции в своето звено по проучване и разработка (R&D). "Необходимостта от внедряването на Solid Edge при нас възникна, когато компанията ни реши да купи световноизвестния швейцарски бранд Von Arx - лидер в разработването на машини за повърхностна обработка и ръчни пневматични инструменти. Наложеното вече на международния пазар и градено повече от 70 години ниво на качество от нашите предшественици ни задължи отговорно да подберем най-доброто в сферата на CAD дизайна, за да успеем да поддържаме същите темпове на развитие и да ни позволи да развиваме потенциала си в 3D моделирането", разказва инж. Мария Спасова, R&D мениджър във Von Arx Bulgaria.

За целта компанията се обръща към своите партньори от SpaceCAD, които да окажат своето съдействие при внедряването на решението. Благодарение на бързата реакция на доставчика и на доброто сътрудничество между двете компании проектът се реализира за много кратки срокове, като работата стартира в началото на 2019 г.

Проектът
Solid Edge предоставя изключително широки възможности за компаниите от различни сфери, като ускорява процеса по създаване и подобряване на продуктите и съответно дава възможност за по-добро и по-бързо приключване на проектите. "На този етап ние преценихме, че това е най-подходящото решение за нас. Основно работим с конструктивни дизайни, огъване на листова ламарина, заварени детайли. Разработваме и много свободни 3D модели от различни материали, използваме и всички функционалности за големи сглобки", разкрива Спасова.

Подобно на повечето проекти по имплементиране на софтуер и този се реализира на няколко етапа. Първоначално е трябвало да се разгледат всички административни въпроси по регистрации и лицензиране на продукта. Експертът отбелязва, че те са били осъществени изцяло в онлайн платформата, което е представлявало не само сериозно улеснение и удобство за реализирането на проекта, но също така е позволило компанията да спести много време. На следващия етап е била извършена първоначалната инсталация на софтуера, като процесът е бил координиран и изпълнен от партньорите от SpaceCAD. След това на база на годишната абонаментна поддръжка служителите от Von Arx са получили безплатно базово първоначално обучение в програмната платформа. След успешното завършване на проекта сътрудничеството между двете организации продължава, тъй като ежегодно се извършва и актуализация на софтуера до най-новата налична версия.

Като цяло самият процес на внедряване протича сравнително гладко, а благодарение на своя опит служителите бързо са се приспособиликъм новата система. "Целият ни екип има дългогодишен опит в CAD моделирането. Предизвикателства не сме срещали, но като всяко ново начало имахме нужда от период на адаптация с новия интерфейс. Имали сме въпроси относно някои функционалности, но със SpaceCAD винаги се работи бързо и лесно", споделя Спасова. Тя уточнява, че екипът се е справил отлично при използването на новото решение и в тази връзка не се е наложило да се провеждат допълнителни обучения.

Резултат от решението
Спасова е категорична, че решението на Solid Edge носи редица ползи и подпомага в голяма степен работата в компанията. Богатият набор от функционалности, гъвкавостта и лесният достъп до платформата са само част от предимствата на системата. В допълнение трябва да се отбележи и икономическата изгодност на решението, тъй като въпросът за финансите често надделява при избора на софтуер.

Освен това компанията вече отчита и ползите от Solid Edge, като в рамките на миналата година е успяла да обработи съществуваща база от данни и да актуализира цялата техническа документация. Същевременно в началото на тази година е започнала да внедрява и нови разработки на машините. Спасова изтъква, че екипът на Von Arx Bulgaria има желание и мотивация за развитие, както и планове и готовност за нови иновации и подобрения.

"За миналата година реализирахме ръст с над 30%, а за тази година вече сме изпълнили миналогодишната квота. Очакваме все по големи изисквания към нашите продукти и сме готови при необходимост да повишим нивото на CAD функционалност, ако ситуацията го налага", посочва експертът.

X