bet36体育在线_点击进入~

图片

Мениджмънт

С Bau24 управлението на бизнеса е по-просто и ефективно

bet36体育在线 Media

Управлението на една компания не е лесна задача и често се оказва твърде сложно, трудно и времеотнемащо. Но защо трябва да бъде така и може ли да се намери по-добър начин за изпълнение на фирмените процеси? В тази връзка на помощ идва новото решение на Adasoft - Bau24, за цялостно електронно управление на бизнеса. В неговата основа стои идеята как с няколко прости стъпки могат да се постигнат комплексни резултати.

Опростен бизнес
Дори и организациите с най-сложни процеси трябва да могат да използват прост, управляем и ясен подход при предоставянето на своите услуги. Това със сигурност не означава по-малко достъпни функционалности и повече въведени ограничения. Напротив, вярно е точно обратното - прилагането на сложни решения предполага доста по-трудна поддръжка и носи повече потенциални рискове от провал за фирмите. Именно затова Bau24 се опитва да елиминира тези предизвикателства, предоставяйки опростени инструменти за изпълнението на бизнес процесите.

Какво означава Bau24?
Bau, или business as usual, е термин, който се отнася за стандартните ежедневни бизнес операции в една компания. Обикновено те включват:
  • ежедневните задачи, които кадрите изпълняват като част от своите служебни задължения;
  • резултатите от проектите, интегрирани в обичайната дейност на бизнеса;
  • задачите, определени като ключови за изпълняването на всекидневните операции на фирмата;
  • задачите, извършвани с цел изпълняване на условията, свързани с договори или споразумения.
За кого е подходящо?
Bau24 е насочено предимно към малките и средните компании, които искат да се превърнат в дигитални организации, използващи ефективни и опростени инструменти. Малкият и средният бизнес е гърбът на икономиката, той се нуждае от гъвкави решения, които са лесни за внедряване и не струват цяло състояние. Интегрирането и настройването на сложни системи от типа на SAP, Oracle и Dynamics изискват време, струват скъпо и не са крайно необходими за организациите с по-малки размери. Този тип компании се нуждаят от едно различно решение, което да може лесно да се адаптира към техните специфични изисквания, да повиши тяхната производителност, да им предложи повече прогнозируемост, както да им позволява спокойно да се конкурират с по-големите играчи на пазара.

Възможностите на Bau24
Bau24.io има за цел да отговори на нуждите на малките и средните фирми и да им помогне да се справят с трудностите, пред които са изправени. Решението представлява универсален инструмент, който може да направи дори сложните бизнес процеси по-управляеми, прогнозируеми и ефективни. В допълнение то разполага с автономна система с интегриран изкуствен интелект, която планира ежедневни задачи по-ефективно. По този начин Bau24 намалява риска от провал, помага на по-малките компании да бъдат по-успешни и им позволява да доставят своите услуги по най-добрия възможен начин.

Съдържание от Adasoft

X