bet36体育在线_点击进入~

图片

Мениджмънт

Системите за бизнес анализ осигуряват ключово предимство за компаниите в условията на несигурност

bet36体育在线 Media

Ключовата роля на данните за успеха на една компания отдавна не подлежи на съмнение. В съвременните динамична икономика от съществено значение вече не е това дали компанията използва информацията, а колко бързо и ефективно я превръща в обосновани решения и действия.

Компаниите, които използват данните, са в пъти по-успешни от конкурентите
Според проучванията на McKinsey Global Institute компаниите, възприели използването на данните в ежедневната дейност, имат до 23 пъти по-висок шанс да привлекат клиенти в сравнение с конкурентите си, до 6 пъти по-голям шанс да задържат тези клиенти и 19 пъти по-голяма вероятност да извлекат печалба като резултат.

Пълноценното използване на информацията обаче изисква избор на правилните инструменти, които не само да улеснят и ускорят анализа, но и да позволят на бизнеса да базира всяко свое решение на данни, а не на интуиция.

Именно това е основното предимство на съвременните системи за бизнес анализи (BI), лидер сред които е BI софтуерът Tableau.

Ползи от прилагането на модерните BI системи в бизнеса

Многократно ускоряване анализа на данни
Съвременният бизнес няма време да чака с дни подготовката на справки и отчети, информацията в които често е остаряла, преди да достигне адресатите си. Поставянето на данните в центъра на всяко бизнес действие или решение изисква създаване на условия, при които информацията да е на разположение точно в момента, в който е нужна.

Съвременните аналитични инструменти не само лесно се свързват с многобройни източници на данни, но и осигуряват идеалния баланс между богата функционалност и лесен за използване интерфейс. Чрез него всеки потребител може сам да потърси в данните отговори на въпросите, които го вълнуват, още в момента на тяхното възникване.

Базирани на данните бизнес решения
Ускорената обработка на информацията и представянето ? в лесен за възприемане и анализ графичен вид създават предпоставки за значително подобряване качеството на вземаните бизнес решения на всички равнища в компанията.

Съвременните системи за визуален анализ помагат лесно да бъдат идентифицирани тенденции и зависимости с помощта на данните и да се намали степента на неопределеност и риск при вземането на решения. Същевременно BI софтуерите позволяват динамично взаимодействие с данните за установяване не само на моментното състояние на бизнеса, но и за разкриване на причините, довели до него.

Постигане на по-добро клиентско обслужване и удовлетвореност
BI решения като Tableau позволяват бързо и нагледно да се съпостави цялата акумулирана при контакта с клиентите информация, без да бъде жертвана сигурността на данните. Това дава уникален 360-градусов поглед над клиентските предпочитания и помага на маркетинговите и търговските екипи да разкрият нови канали за комуникация, да забележат и да реагират на зараждащи се тенденции, да идентифицират точния момент за up-sell и cross-sell инициативи, да проведат обучения и други, които да гарантират постигане и поддържане на висока клиентска удовлетвореност.

Tableau: един от водещите доставчици на аналитични решения за бизнеса
Вече 8 поредни години Tableau заема лидерска позицията в сектора на системите за бизнес анализ според престижната класация Gartner Magic Quadrant.

С постоянния си стремеж към иновации Tableau налага стандартите за качество при съвременните BI системи и помага на хиляди компании по света да видят и разберат в реално време какво се случва с техния бизнес. Със способността си да се свързва с многобройни източници на данни Tableau осигурява достъп до точната информация и анализи, от които компаниите се нуждаят, за да просперират на съвременния конкурентен пазар.

Като партньор на Tableau в България "Тим ВИЖЪН България" предоставя пълен набор услуги, свързани с внедряване на решението, управление на данни, изграждане на справки и анализи, обучение и др.

Съдържание от "Тим ВИЖЪН България"

X