bet36体育在线_点击进入~

图片

Мениджмънт

За какво ще харчат bet36体育在线 през 2020 г.? (Част 1)

Иван Гайдаров

Ролята на bet36体育在线 се превръща във все по-трансформационна. 46% от ИТ лидерите казват, че тяхната работа е насочена основно към трансформиране на бизнеса, сочат резултатите от проучването 2020 State of the bet36体育在线.

Но през новото десетилетие също така се очертава bet36体育在线 да поема стратегически отговорности в широк кръг начинания, което изисква той да са наясно с това как да постигне трудния баланс между бизнес иновациите и оперативните постижения. Всъщност 58% от ИТ лидерите, анкетирани в проучването, виждат, че тяхната роля все повече се превръща в такава на бизнес стратег - тенденция, която ще се задълбочава през следващите три до пет години.

"Визията на един bet36体育在线 за развитието на бизнеса и управлението на ИТ активите може да се прецени частично от това, къде той насочва бюджета си, а през тази година ИТ бюджетите предстои да се увеличават", казва Джон Макнайт, изпълнителен вицепрезидент на изследователските и аналитични услуги в Enterprise Strategy Group, и добавя: "Проучванията ни показват, че 56% от предприятията очакват да увеличат разходите си за ИТ през 2020 г. Около 40% ще поддържат своите каквито са били досега и едва около 5% планират намаляване. Като цяло виждаме предприятия, които очакват скромен ръст на бюджета на годишна база с приблизително средна годишна промяна на разходите плюс 3,2%."

За повечето организации киберсигурността е от първостепенно значение и именно там те съсредоточават значителна част от своите ИТ бюджети, обяснява още той.

"Укрепването на киберсигурността е бизнес цел номер 1 за компаниите и именно тя ще катализира разходите за технологии през 2020 г.", казва още Макнайт. Други ключови области са анализа на данни в реално време и подобряване на клиентското изживяване, като тези три тенденции ще имат най-осезаемо влияние върху решенията на bet36体育在线 през 2020 г., а и след това.

bet36体育在线.com анализира няколко бизнес приоритетита, които ще оформят ИТ инвестиции през тази година, и обсъжда със специалисти в бранша ключовите области, в които ще бъдат насочени инвестициите в рамките на следващите 12 месеца.

Основни приоритети

Трите основни фактора, които ще залегнат при изграждането на ИТ бюджетите през тази година, са повишаване на оперативната ефективност (37% от респондентите в изследването), подобряване на клиентския опит (35%) и повишаване на нивата на киберсигурност (33%).

Като част от текущите си усилия за модернизация, ИТ лидерите също така заделят бюджет, за да помогнат за трансформиране на бизнес процесите (30%) и подобряване на производителността на служителите (21%). В същото време 24% от bet36体育在线 отделят разходи за подобряване на рентабилността, а 15% - за въвеждане на нови дигитални потоци от приходи.

За да изпълнят тези мандати, bet36体育在线 отчитат следните технологични инициативи като основни и съответно изискващи най-много средства:

Анализ на данни/бизнес анализи - 37%

Управление на сигурността/риска - 34%

Клиентско изживяване (чатботи, мобилни приложения и т.н.) - 28%

Машинно обучение/AI/RPA - 24%

Модернизиране на приложения/наследени системи - 23%

Инструменти за сътрудничество - 21%

Облак (без SaaS) - 20%

Миграции на SaaS - 19%

Консолидация/виртуализация на инфраструктурата - 18%

Управление на бизнес процеси - 18%

Agile /DevOps/ DevSecOps процеси - 18%

Център за данни/инфраструктура - 18%

Удвояване на клиентите

За Мийра Рахавел, bet36体育在线 на Citrix, през 2020 г. ИТ лидерите ще трябва да се справят с увеличения натиск за повече ефективност, намаляване на разходите и иновации.

"Именно тук е мястото, където bet36体育在线 трябва да приложи на практика всички тези неща, които проповядваме от години, свързани с изкуствения интелект, машинното обучение, напредналите анализи и т.н., за да автоматизира ИТ процесите и да въведе в организацията си бизнес модел, базиран на данните", казва тя.

Ангажираността на клиентите е основен приоритет за ИТ отдела на Citrix през 2020 г.

"Когато преминаваме към модела на SaaS, моят приоритет е оптимизацията на нашите дигитални възможности, за да подкрепим прехода с по-голяма ангажираност на самите ни служители. Също така имаме фокусирани инициативи за постигане на оперативни постижения. Като компания ние сме фокусирани да помагаме на нашите служители да се чувстват добре, което води до по-голяма ангажираност и производителност".

Очаквайте продължение!

X